რატომ ასორტი

 ასორტის ქსელის ინტერიერი გამორჩეული და ორიგინალურია, შეხამებულია ძველი რეტრო და თანამედროვე ელემენტები. ასორტის მზარეული სათამაშოები დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში.  უმნიშნელოვანესია აღინიშნოს, რომ „ასორტი“-ს არც ერთ ობიექტზე არ არის დასაშვები თამბაქოს მოწევა, რაც ხელს უწყობს ბავებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა კარგად იგრძნოს თავი. კომპანია აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო აქციებში, ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდების წამოწყებებსა და გავუგემრიელოთ მათ სხვადასხვა საქველმოქმედო საღამოები; კომპანიის მიზანს წარმოადგენს ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება და ასორტიმენტის განახლება.